Geestelijke gezondheidszorg

De praktijkondersteuners geestelijke gezondheidszorg (POH-GGZ) worden gedetacheerd vanuit Indigo. Patiënten van Praktijk Bolnes kunnen, na verwijzing door de huisarts, bij hen terecht op meerdere dagen van de week.

Op dit moment zijn er 3 POH-GGZ werkzaam in deze praktijk:

  • Hennie Wisman, sociaal-psychiatrisch verpleegkundige (werkzaam op dinsdag)
  • Linda Genee, psycholoog (werkzaam op vrijdag)
  • Jolijn ten Hove, maatschappelijk werker en Cognitief gedragstherapeutisch werker (werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag)

Het takenpakket van de POH GGZ bestaat uit:

  • Consultatiefunctie / ondersteuning van de huisarts
  • Vraagverduidelijkingsgesprekken
  • Triage-gesprek
  • Doorverwijzen
  • Begeleiding van patiënten onder behandeling van de huisarts
  • Kortdurende behandeling
  • inzetten van E-health (online-modules)

Voor deze hulp hoeft geen eigen bijdrage betaald te worden.

Informatie voor patiënten met een afspraak bij de POH-GGZ