Verwijzing

Veel klachten kunnen door de huisarts worden behandeld (97% is de schatting). Wanneer  toch specialistische zorg nodig is zal de huisarts de patiënt doorverwijzen voor verder onderzoek of behandeling. De huisarts kan advies geven bij het vinden van een goede specialist. In principe is de patiënt vrij om een ziekenhuis of specialist uit te kiezen. Wel wordt de keuzevrijheid beperkt doordat verzekeraars voor sommige behandelingen geen contract hebben met bepaalde zorgverleners. Verder is het belangrijk te weten dat behandeling in de tweede lijn gevolgen heeft voor het eigen risico. 

 

De verwijsbrief

Bij een verwijzing is een verwijsbrief van de huisarts benodigd. Daarin meldt de huisarts de reden van verwijzing aan de specialist, de bevindingen bij zijn onderzoek en de resultaten van eerdere behandelingen. Ook is het belangrijk dat de specialist informatie ontvangt over de relevante voorgeschiedenis, de gebruikte medicatie en eventuele overgevoeligheden. De huisarts ontvangt op zijn beurt het verslag van de specialist. 

 

Zorgdomein

Naast de papieren verwijsbrief wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verwijzing via de elektronische weg, het zogenaamde Zorgdomein. Dit systeem wordt inmiddels gebruikt door alle ziekenhuizen in de regio. De verwijzing wordt via het Internet verstuurd. De patiënt ontvangt een telefoonnummer en een code en kan daarmee direct contact opnemen met de afdeling waar naar verwezen is. Ook is het vaak mogelijk om zelf een afspraak in te plannen via het Internet. De arts kan via zorgdomein direct verwijzen naar spreekuren die ziekenhuizen voor speciale thema’s hebben ingericht (zoals bijvoorbeeld een ‘mammapoli’ of ‘varicesstraat’. Ook geeft zorgdomein een indicatie van de wachttijden.

 

Wanneer is een verwijzing niet nodig?

Bij lopende behandelingen is het niet nodig om ieder jaar een nieuwe verwijsbrief aan te vragen; wél als er sprake is van een nieuwe klacht of als de behandeling al langere tijd was afgesloten.

Voor sommige instellingen is een verwijzing van de huisarts niet vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om de SOA PoliCASA (Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en Abortus), Siriz (hulp bij ongewenste zwangerschap en zwangerschapsverlies), het reizigersspreekuur van de de GGD, Meditel (keuringen, reisvaccinaties) en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum).

Ook fysiotherapie is vrij toegankelijk. Wel is het goed om bij twijfel te overleggen met de huisarts of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is.

Voor het aanvragen van thuiszorg of opname in een verzorginghuis, verpleeghuis of hospice is geen verwijzing van de huisarts nodig. De indicatie wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wel is het mogelijk dat een instantie medische informatie nodig heeft voor een indicatiestelling. Deze informatie kan, met schriftelijke toestemming van de patiënt, door de huisarts worden verstrekt.

Voor voorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, voorzieningen voor vervoer en aanpassingen aan de woning moet men meestal bij de gemeente zijn. Meer informatie treft u bij www.regelhulp.nl

zorgdomein