Recepten

 Herhaalrecepten kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd:

  • telefonisch: via de receptenlijn op het praktijknummer + keuze 2 (dit kan 24 uur per dag).
  • via deze website: u logt in via herhaalrecepten en klikt op herhaalrecepten bestellen. Hier kan het aanvraagformulier worden ingevuld. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet u zich eenmalig registreren onder Inloggen- wilt u zich registreren?. Wanneer u een volgende keer inlogt in de patiëntenomgeving kunt u de receptenaanvraag eenvoudig herhalen door te klikken op het tabblad recepten-bekijken-bestel nogmaals.
  • per e-mail: recepten@praktijkbolnes.nl.
  • per fax: 0180-462860.
  • door de lege verpakking of een briefje in te leveren bij de balie.
  • via de herhaalservice van de apotheek.
  • telefonisch, via de assistente  op het praktijknummer, tussen 8:00uur en 12:00uur en tussen 14:00uur en 16:30uur.

De eerste 2 manieren hebben de voorkeur. Daarmee kunt u op ieder gewenst moment recepten aanvragen. Zo helpt u ons ook om onze telefonische bereikbaarheid te vergroten.

Vermeld bij het aanvragen altijd de correcte naam van het middel, de sterkte en de dosering.

Bestel tijdig uw herhaalmedicatie! Uw bestelling zal in de regel pas de volgende dag bij de apotheek zijn op te halen.

Recepten kunnen alleen worden aangevraagd door patiënten van Huisartsenpraktijk Bolnes.