Accreditatie

Voor patiënten is het belangrijk om te weten wat de kwaliteit is van de praktijk waar ze staan ingeschreven. Daarom heeft het Nederlands Huisartsengenootschap (NHG), de wetenschappelijke vereniging van de huisartsen, een keurmerk ontwikkeld. In het accrediteringstraject wordt de praktijk getoetst op de huidige kwaliteit. Met dit keurmerk laat een huisartsenpraktijk zien dat zij kwaliteit belangrijk vindt. En dat zij blijvend en systematisch werkt aan verbetering.

Om voor het keurmerk in aanmerking te komen moet de praktijk een flink aantal stappen doorlopen. Het medisch handelen, de praktijkvoering en organisatie worden doorgelicht. Ook wordt er een enquète onder een aantal patiënten van de praktijk gehouden, waarin zij hun oordeel over de kwaliteit van de praktijk en het werk van de huisartsen geven.  De gegevens worden verwerkt in een rapport. De huisarts maakt aan de hand van dit rapport een verbeteringsplan. Een accrediteur van NHG Praktijk Accreditering (NPA) bezoekt daarna de praktijk om te beoordelen of aan alle voorwaarden is voldaan. Dan wordt het NPA-keurmerk toegewezen. Elk jaar bezoekt de accrediteur de praktijk opnieuw en het keurmerk wordt telkens voor een jaar verlengd.

Praktijk Bolnes is in 2005 gestart met de accreditatie en heeft ieder jaar weer de toets van de accrediteurs ruimschoots doorstaan.

Voor meer informatie zie ook www.praktijkaccreditering.nl