Ouderenzorg

rollatorDe praktijkverpleegkundige/ondersteuner richt zich op de specifieke zorgbehoeften van de minder mobiele en/of kwetsbare oudere patiënt. Het gaat hierbij om het algehele dagelijkse functioneren, zowel lichamelijk, sociaal als psychisch. 

Controle en begeleiding gebeurt door 2 a 3 maandelijkse visites waarbij o.a. bloeddruk, bloedsuiker en medicijngebruik gecontroleerd worden. Ook kan de zorgsituatie besproken en aangepast worden en in overleg een screenende geheugentest worden afgenomen. Zo wordt er een ‘vinger aan de pols’ gehouden zodat problemen tijdig kunnen worden gesignaleerd.

In de ouderenzorg werken huisarts en praktijkondersteuner samen met POH-GGZ, wijkverpleegkundigen en andere leden van de gebiedsteams,  specialisten ouderengeneeskunde, casemanagers dementie, diëtistes, fysiotherapeuten, ergotherapeuten, apothekers en maatschappelijk werkers. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een Keten Informatie Systeem (KIS), waardoor de verschillende zorgverleners met elkaar kunnen communiceren en de zorg afstemmen.