Hart- en vaatziekten

primaire preventie

In dit spreekuur wordt het risico op hart- en vaatziekten (HVZ) zoals hartinfarct en beroerte onderzocht. Voor het bepalen van dit risico wordt er een risicoprofiel opgesteld waarbij factoren zoals leeftijd, geslacht, roken, bloeddruk, cholesterol en glucose in kaart gebracht. Hiermee wordt een risicoschatting gemaakt en volgt er zo nodig een behandeladvies. Dit spreekuur is vooral bedoeld voor patiënten die:

-bekend zijn met hoge bloeddruk;

-bekend zijn met een hoog cholesterol.

-Mannen boven de 50 jaar die roken en vrouwen boven de 55 jaar die roken.

Dit spreekuur wordt gedaan door de assistente. 

 

Secundaire preventie

Dit spreekuur is bedoeld voor patiënten die al bekend zijn met hart-of vaatziekten. De bekende risicofactoren worden zo goed mogelijk behandeld om herhaling te voorkomen.

De uitvoering van dit spreekuur ligt bij de praktijkondersteuner.

Deze zorg wordt gecoördineerd vanuit Zorggroep Ridderkerk.

 

Voor meer informatie over Hart- en Vaatziekten, zie Thuisarts.nl.