Huisbezoek

Omdat er op de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het altijd beter om naar de praktijk te komen.

Indien u daar niet toe in staat bent, kunt u een visite aanvragen.

Visites zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld als u bedlegerig bent of ernstig ziek.

Koorts is geen bezwaar om naar de praktijk vervoerd te worden.

Vervoersproblemen zijn geen reden voor een visite.

Bij twijfel kunt u natuurlijk met de assistente overleggen.

Na ontslag uit het ziekenhuis is het geen vaste regel dat de huisarts een huisbezoek aflegt.
Indien er behoefte is aan huisartsenzorg kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.