LSP

Via het LSP (Landelijk Schakelpunt) kan de huisarts informatie elektronisch uitwisselen met andere hulpverleners, zoals de huisartsenpost en de apotheek. Ook praktijk Bolnes is hier bij aangesloten. Om gegevens te kunnen delen, is echter wel uw toestemming nodig.

Meer informatie treft u hier.

Download de folder.

Download het toestemmingsformulier.

Geef direct toestemming via www.ikgeeftoestemming.nl:

Praktijk J BronsveldPraktijk C Koster-BronsPraktijk M Voortman.

 

Banner Bent u al gevraagd