Cardiologie

Huisartsenpraktijk Bolnes doet mee aan het Project Cardiologie, een pilot die wordt georganiseerd vanuit stichting Koel, met steun van verzekeraar CZ.

In dit project kan de patiënt bij een vermoeden van hartklachten en bij bekende hartklachten geholpen worden door de eigen huisarts en hoeft niet altijd naar het ziekenhuis te worden verwezen. De huisarts bekijkt welk onderzoek nodig is en wat de beste behandeling is. Onderzoeken waarvoor de patiënt doorgaans naar het ziekenhuis zou moeten worden door de huisarts zelf aangevraagd. Sommige onderzoeken, zoals het ECG en bloedonderzoek kunnen op de praktijk plaatsvinden. Andere onderzoeken, zoals een inspanningstest en echografie van het hart worden door STAR-MDC verricht.

De huisarts overlegt zo nodig met de cardioloog die bij het project betrokken is. Voordeel van deze aanpak is dat onderzoek en behandeling (een vermoeden) van milde hartklachten dicht bij de patiënt kunnen plaatsvinden, terwijl deze wel kan terugvallen op de deskundigheid van de cardioloog. De huisartsen hebben hiervoor een extra scholing gevolgd over hartklachten.

In een aantal gevallen kan het zijn dat de patiënt toch wordt doorverwezen naar het ziekenhuis, omdat diepgaande onderzoek of specialistische behandeling gewenst is. Het project is ook niet bedoeld voor acute klachten zoals een acuut hartinfarct.