Bloeddruk thuismeting

24-uurs bloeddrukmeting

De bloeddruk kan soms grote schommelingen vertonen. Wanneer er onduidelijkheid is over de bloeddruk van een patiënt is het mogelijk om een (automatische)  bloeddrukmeter mee te krijgen die een etmaal lang om de 15-30 minuten de bloeddruk meet. Dit kan informatie verschaffen over het verloop van de bloeddruk over de dag  die richting kan geven aan de behandeling. De meter wordt door de assistente aangebracht en de volgende dag weer afgelezen.

Weekregistratie

Een andere mogelijkheid is om gedurende een week de bloeddruk te meten op 3 verschillende momenten op de dag. Hiertoe krijgt de patiënt een automatische bloeddrukmeter mee naar huis en houdt hij zelf een lijst bij van de metingen.