Oogonderzoek

Doel van het oogonderzoek dat plaatsvindt in de praktijk is om vast te stellen of er sprake is van een refractieprobleem (zoals bijziendheid of verziendheid), die door de opticien gecorrigeerd kan worden, klachten die de huisarts zelf kan behandelen (zoals een bindvliesontsteking), of klachten waarvoor doorverwijzing naar de oogarts noodzakelijk is. 

Het onderzoek bestaat uit verschillende onderdelen. Eerst wordt het gezichtsvermogen getest. Met de spleetlamp kan daarna het voorste deel van het oog onderzocht worden. Na verwijding van de pupillen wordt het netvlies met speciale lenzen onderzocht. Verder wordt ook de oogdruk gemeten.

Met een speciale funduscamera kunnen foto’s gemaakt worden van het netvlies. Dit onderzoek wordt vooral toegepast voor oogcontrole bij diabetes. Zo nodig kunnen de foto’s worden doorgestuurd naar de oogarts.

Download hier de folder over het Oogonderzoek bij Diabetes Mellitus.

Dokter Bronsveld behaalde de certificaten van de STOOHN (Stichting Onderwijs Oogheelkunde aan Huisartsen) en het LUMC (Leiden). Hij staat ingeschreven in het register oogheelkunde van het CHBB (College voor Huisartsen met Bijzondere Bekwaamheden).

Ook patiënten van andere praktijken kunnen gebruik maken van deze mogelijkheid. Hiervoor kan men een afspraak maken via de praktijkassistente.