Diabetes

Voor de behandeling van Diabetes Mellitus (suikerziekte) is er een speciaal spreekuur.

Iedere patiënt wordt in ieder geval 4 keer per jaar gezien door de praktijkondersteuner. Zij is hier speciaal voor opgeleid en overlegt zo nodig met de huisarts.

Het spreekuur bestaat uit 3-maandelijkse controles (3x20 minuten) en een jaarlijkse controle (1x30 minuten). Een maal per jaar wordt er uitgebreid laboratorium onderzoek gedaan. Alle patiënten krijgen 1 keer per 1,5 jaar een oogonderzoek door middel van fundusfotografie, waarbij een foto wordt gemaakt van het netvlies.

Zo nodig wordt doorverwezen naar podotherapeut, pedicure, diëtiste of diabetesverpleegkundige. Ook kunnen diabeten ondersteuning krijgen bij het stoppen met roken.

Naast de behandeling met tabletten kan ook het instellen op insuline (spuiten) plaatsvinden in de huisartsenpraktijk.

Voor de diabeteszorg is de praktijk verbonden aan de Zorggroep Ridderkerk, waar de meeste Ridderkerkse huisartsen aan deelnemen. Door deze samenwerking wordt gestreefd naar kwaliteitsverbetering. Er wordt gewerkt volgens een gemeenschappelijk protocol en men maakt gebruik van hetzelfde computersysteem, het zogenaamde Keten Informatie Systeem (KIS), waarmee de verschillende zorgveleners onderling kunnen communiceren.  Patiënten kunnen ook gebruik maken van e-Vita, een systeem dat hen op interactieve wijze leert omgaan met hun aandoening.

De zorggroep maakt afspraken met andere zorgverleners die betrokken zijn bij de diabeteszorg en met de zorgverzekeraars.

Lees meer over Diabetes Mellitus type 2 op thuisarts.nl.