Secretaresse

De medisch secretaresse verricht administratieve handelingen zoals het voeren van correspondentie, facturering en administratie. Ook verzorgt zij de in- en uitschrijving van patiënten en draagt zij zorg voor de medische dossiers.