Praktijkfolder

Praktijkfolder Huisartsenpraktijk Bolnes


Huisartsenpraktijk Bolnes

Dintelstraat 64
2987 TB Ridderkerk
Spoed: 0180-417166
Fax: 0180-462860
Receptenlijn: 0180-412107 + 2

Tel:

0180-412107 (Bronsveld)

0180-411381 (Voortman)

0180-412992 (Koster)

www.praktijkbolnes.nl

E-mail: huisarts@praktijkbolnes.nl


Praktijkinformatie

Spoedgevallen

Openingstijden

Afspraak maken

Telefonisch overleg

Recepten

Huisbezoek

Verwijzing

Avond-,nacht- en weekenddienst

Waarneming

Praktijkassistente

Praktijkondersteuner

Secretaresse

Folder

Accreditatie

Opleiding

Medisch dossier

Spoedgevallen

Wanneer u dringend medische hulp nodig heeft en de praktijklijn bezet is, kunt u gebruik maken van het spoednummer.

Bel dit nummer slechts in dringende gevallen.

Spoednummer: 0180-417166

praktijknummer: 0180-412107/411381/412992 - keuze 1

Bel bij een levensbedreigende situatie 112!

Openingstijden

 

De praktijk is iedere werkdag geopend van 8:00 tot 12:00 uur en van 14:00 tot 17:00uur. 

Beltijden: iedere werkdag van 8:00 tot 12:00 en van 14:00 tot 16:30uur 

Houd rekening met de lunchpauze tussen 13:00 en 14:00uur.

 

 

 

 

 

 

Afspraak maken

Om een afspraak voor het spreekuur te maken kunt u dagelijks bellen tussen 8:00 en 12:00 uur en van 14:00uur tot 16:30uur.

Als u de zelfde dag nog een afspraak wilt, is het beter om tussen 8:00 en 11:00 te bellen.

De assistente zal u daarbij vragen naar de reden van komst.

Voor een afspraak reserveren wij 10 minuten.
Als u aangeeft meer tijd nodig te hebben zal de assistente daar rekening mee houden. U kunt zo nodig een dubbele afspraak maken.

Ook als u met meer personen komt, weten we dit graag van tevroren.
U voorkomt daarmee dat het spreekuur uitloopt.

Let op! Laat bij verhindering altijd weten dat u niet komt.
Zonder opgaaf van reden worden bij 'no show' de kosten van het ingeplande consult bij de patiënt zelf in rekening gebracht.

 

Telefonisch overleg

Voor telefonisch overleg kunt u terecht tussen 8:00 en 12:00uur en van 14:00 tot 16:30uur

Als de assistente u niet kan helpen, kan ze met u afspreken dat de dokter u terugbelt.

Telefoonnummers:

 • J. Bronsveld 0180-412107
 • M. Voortman 0180-411381
 • C. Koster-Brons 0180-412992

 

Recepten

 Herhaalrecepten kunnen op verschillende manieren worden aangevraagd:

 • telefonisch: via de receptenlijn op het praktijknummer + keuze 2 (dit kan 24 uur per dag).
 • via deze website: u logt in via herhaalrecepten en klikt op herhaalrecepten bestellen. Hier kan het aanvraagformulier worden ingevuld. Om gebruik te maken van deze mogelijkheid moet u zich eenmalig registreren onder Inloggen- wilt u zich registreren?. Wanneer u een volgende keer inlogt in de patiëntenomgeving kunt u de receptenaanvraag eenvoudig herhalen door te klikken op het tabblad recepten-bekijken-bestel nogmaals.
 • per e-mail: recepten@praktijkbolnes.nl.
 • per fax: 0180-462860.
 • door de lege verpakking of een briefje in te leveren bij de balie.
 • via de herhaalservice van de apotheek.
 • telefonisch, via de assistente  op het praktijknummer, tussen 8:00uur en 12:00uur en tussen 14:00uur en 16:30uur.

De eerste 2 manieren hebben de voorkeur. Daarmee kunt u op ieder gewenst moment recepten aanvragen. Zo helpt u ons ook om onze telefonische bereikbaarheid te vergroten.

Vermeld bij het aanvragen altijd de correcte naam van het middel, de sterkte en de dosering.

Bestel tijdig uw herhaalmedicatie! Uw bestelling zal in de regel pas de volgende dag bij de apotheek zijn op te halen.

Recepten kunnen alleen worden aangevraagd door patiënten van Huisartsenpraktijk Bolnes.

 

Huisbezoek

Omdat er op de praktijk betere mogelijkheden zijn voor onderzoek en behandeling is het altijd beter om naar de praktijk te komen.

Indien u daar niet toe in staat bent, kunt u een visite aanvragen.

Visites zijn alleen mogelijk indien u om medische redenen niet naar de praktijk kunt komen, bijvoorbeeld als u bedlegerig bent of ernstig ziek.

Koorts is geen bezwaar om naar de praktijk vervoerd te worden.

Vervoersproblemen zijn geen reden voor een visite.

Bij twijfel kunt u natuurlijk met de assistente overleggen.

Na ontslag uit het ziekenhuis is het geen vaste regel dat de huisarts een huisbezoek aflegt.
Indien er behoefte is aan huisartsenzorg kunt u dit kenbaar maken bij de assistente.

 

Verwijzing

Veel klachten kunnen door de huisarts worden behandeld (97% is de schatting). Wanneer  toch specialistische zorg nodig is zal de huisarts de patiënt doorverwijzen voor verder onderzoek of behandeling. De huisarts kan advies geven bij het vinden van een goede specialist. In principe is de patiënt vrij om een ziekenhuis of specialist uit te kiezen. Wel wordt de keuzevrijheid beperkt doordat verzekeraars voor sommige behandelingen geen contract hebben met bepaalde zorgverleners. Verder is het belangrijk te weten dat behandeling in de tweede lijn gevolgen heeft voor het eigen risico. 

 

De verwijsbrief

Bij een verwijzing is een verwijsbrief van de huisarts benodigd. Daarin meldt de huisarts de reden van verwijzing aan de specialist, de bevindingen bij zijn onderzoek en de resultaten van eerdere behandelingen. Ook is het belangrijk dat de specialist informatie ontvangt over de relevante voorgeschiedenis, de gebruikte medicatie en eventuele overgevoeligheden. De huisarts ontvangt op zijn beurt het verslag van de specialist. 

 

Zorgdomein

Naast de papieren verwijsbrief wordt er steeds meer gebruik gemaakt van verwijzing via de elektronische weg, het zogenaamde Zorgdomein. Dit systeem wordt inmiddels gebruikt door alle ziekenhuizen in de regio. De verwijzing wordt via het Internet verstuurd. De patiënt ontvangt een telefoonnummer en een code en kan daarmee direct contact opnemen met de afdeling waar naar verwezen is. Ook is het vaak mogelijk om zelf een afspraak in te plannen via het Internet. De arts kan via zorgdomein direct verwijzen naar spreekuren die ziekenhuizen voor speciale thema’s hebben ingericht (zoals bijvoorbeeld een ‘mammapoli’ of ‘varicesstraat’. Ook geeft zorgdomein een indicatie van de wachttijden.

 

Wanneer is een verwijzing niet nodig?

Bij lopende behandelingen is het niet nodig om ieder jaar een nieuwe verwijsbrief aan te vragen; wél als er sprake is van een nieuwe klacht of als de behandeling al langere tijd was afgesloten.

Voor sommige instellingen is een verwijzing van de huisarts niet vereist. Het gaat hier bijvoorbeeld om de SOA PoliCASA (Centrum voor anticonceptie, seksualiteit en Abortus), Siriz (hulp bij ongewenste zwangerschap en zwangerschapsverlies), het reizigersspreekuur van de de GGD, Meditel (keuringen, reisvaccinaties) en het SMA (Sport Medisch Adviescentrum).

Ook fysiotherapie is vrij toegankelijk. Wel is het goed om bij twijfel te overleggen met de huisarts of een fysiotherapeutische behandeling zinvol is.

Voor het aanvragen van thuiszorg of opname in een verzorginghuis, verpleeghuis of hospice is geen verwijzing van de huisarts nodig. De indicatie wordt gesteld door het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg). Wel is het mogelijk dat een instantie medische informatie nodig heeft voor een indicatiestelling. Deze informatie kan, met schriftelijke toestemming van de patiënt, door de huisarts worden verstrekt.

Voor voorzieningen als huishoudelijke hulp, hulpmiddelen, voorzieningen voor vervoer en aanpassingen aan de woning moet men meestal bij de gemeente zijn. Meer informatie treft u bij www.regelhulp.nl

zorgdomein

 

Avond-,nacht- en weekenddienst

Tijdens avond, nacht, weekend en alle erkende feestdagen wordt voor spoedgevallen waargenomen via de Huisartsenpost Zuid (bij het Maasstad Ziekenhuis)

Adres:
Maasstadweg 59
3079 DZ ROTTERDAM
tel: 010-2909888

U kunt er uitsluitend terecht met medische zaken die beslist niet kunnen wachten tot de volgende werkdag.

Het is belangrijk dat u altijd eerst belt voor een afspraak.

 

Apotheek tijdens diensturen:

Dienstapotheek Zuid (Naast de Huisartsenpost Zuid)

Maasstadweg 59
3079 DZ Rotterdam

Tel: 010-4866328

 

Zaterdag: 10:00-13.00 uur:

Apotheek Ridderkerk Jan Luyken
Jan Luykenstraat 8 A
2985 BV Ridderkerk

Tel: 0180-422654

Waarneming

Tijdens vakantie, nascholing of wanneer de eigen arts nachtdienst heeft gehad wordt waargenomen door een van de andere artsen die werkzaam zijn in de praktijk of door een externe waarnemer. Informatie over de waarneming hoort u wanneer u het praktijknummer belt en op deze website.

Praktijkassistente

De praktijkassistente is het vaste aanspreekpunt van de praktijk. Bij haar kunt u met veel vragen terecht. Naast de administratieve functie heeft zij ook een aantal medische taken. Zij is hiervoor opgeleid en gehouden aan het beroepsgeheim. Zij kan u bij veel voorkomende, niet ernstige klachten, adviezen geven. Met de huisarts zijn hierover afspraken gemaakt.

U kunt bij de assistente terecht voor o.a.:

 • afspraken maken
 • herhalingsrecepten
 • uitslagen van laboratoriumonderzoek, foto's en andere onderzoeken
 • ophalen van verwijsbrieven
 • organisatorische vragen
 • inschrijving in de praktijk
 • klachten
 • wondverzorging
 • verwijderen van hechtingen
 • injecties
 • wrattenbehandeling (stikstof)
 • oren uitspuiten
 • voorlichting
 • informatiefolders
 • bloeddrukmeting
 • visustest
 • afnemen van kweken
 • soa onderzoek
 • CVRM spreekuur

TEvens voert zij in overleg met de arts diverse controles en onderzoeken uit zoals:

 • ECG (hartfilmpje)
 • Bloed- en urineonderzoek
 • uitstrijkje (in het kader van bevolkingsonderzoek)

Praktijkondersteuner

Een praktijkondersteuner is een gediplomeerd doktersassistente of verpleegkundige met specifieke kennis over chronische ziekten. Onder verantwoordelijkheid van de huisarts is de praktijkondersteuner bevoegd zelfstandig te beslissen en te werken.

De praktijkondersteuner neemt een aantal taken van de huisarts over, zoals de zorg voor patiënten met diabetes, astma/COPD, hart- en vaatziekten en ouderenzorg.

Tevens voert de praktijkondersteuner nog een aantal onderzoeken uit op verzoek van de huisarts zoals:

-vaatonderzoek

-longfuctieonderzoek

-geheugentest

 

 

Secretaresse

De medisch secretaresse verricht administratieve handelingen zoals het voeren van correspondentie, facturering en administratie. Ook verzorgt zij de in- en uitschrijving van patiënten en draagt zij zorg voor de medische dossiers.