Klachtenformulier

 

Klachtenregeling

Als huisartsenpraktijk willen we u zo goed mogelijk van dienst zijn. Heeft u klachten of opmerkingen over het functioneren van de praktijk laat het ons dan weten. Wij zijn geïnteresseed in uw op- of aanmerkingen. Het stelt ons in de gelegenheid om de kwaliteit van onze dienstverlening te verbeteren.

De praktijk beschikt over een klachtenregeling. Hierbij volgen we het Model Klachtenregeling dat is opgesteld door de Landelijke Huisartsen Vereniging, InEen en het Nederlands Huisartsen Genootschap en dat ook wordt onderschreven door de Ptiëntenfederatie Nederland. De procedure is in overenkomst met de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (WKKZ). De huisartsen van Praktijk Bolnes zijn in dit verband ook aangesloten bij de Stichting Klachten en Geschillen Eerstelijnszorg (SKGE). Meer informatie hierover vindt u in de folder van de SKGE. Deze informatie is ook te vinden op de website van de SKGE.

De procedure verloopt in 3 stappen:

  1. Eerst willen we graag proberen de klacht samen met u op te lossen. Daartoe kunt u gebruik maken van onderstaand formulier of een klachtenformulier aanvragen via de assistente. U kunt ook u de klacht telefonisch kenbaar maken aan de assistente of een gesprek aanvragen bij de huisarts. Vraag de assistente om hiervoor een dubbel consult in te plannen. Uw klacht wordt zo spoedig mogelijk in behandeling genomen.
  2. Mochten we er niet samen uit komen, dan zal de klachtenfunctionaris van de SKGE proberen tot een oplossing te komen. Hiertoe kan een vragenformulier worden ingevuld op de website van de SKGE.
  3. Als ook hiermee de klacht niet verholpen is kan de patiënt de klacht indienen bij de geschilleninstantie huisartsenzorg. Ook hierover vindt u informatie op de website van de SKGE.

 

Voornaam:
Achternaam*:
Adres:
Postcode:
Plaats:
Telefoon:
Email*:
Uw klacht*:

Verificatie*
Ter voorkoming van misbruik van dit formulier door kwaadwillende gebruikers dient u hieronder in het vakje een vinkje te zetten en eventueel de vraag die verschijnt te beantwoorden. Zonder deze stap is verzending van dit formulier niet mogelijk.